Skip to main content

Det er mange meninger om hva god ledelse er, og heldigvis kan ingen påberope seg å ha fasiten. De fleste av oss gjør sine vurderinger om god og dårlig ledelse basert på egne erfaringer.

En erfaren leder sa til meg for noen år siden: «Lederskap er ikke som det var før. Da ga lederne ordrer. Nå handler det om å være støttende til initiativ og tilrettelegge for god gjennomføring».

Jeg vil driste meg til å si noe om hva jeg mener er godt lederskap, og tar gjerne en konstruktiv diskusjon på det:

👉🏻 Det er noe med VISJONÆRE ledere, som gjør at mennesker ønsker å følge dem. Det handler ikke om de villeste idèene, men å ha en klar tanke om hvor man skal og at man evner å vite hvordan man skal komme dit.

👉🏻 Ledere som tar ANSVAR, får tillit. Ledere som er flinke på ansvarsfraskrivelse, får det motsatte. En krise kan være en god mulighet for en leder å stå frem og ta ansvar.

👉🏻 Det er noe trygt med TYDELIGE ledere. Man vet hvor man har dem. Det er enkelt å forholde seg til. Tydelige ledere behøver ikke å si at det er de som er sjef.

👉🏻 For meg er den viktigste oppgaven til en leder som ønsker å lykkes, å TILRETTELEGGE for at laget kan gjennomføre. Skape eierskap og engasjement. Felles mål med stor frihet til «metode» for gjennomføring.

👉🏻 Ledere som ikke bare med glatte, smiskende ord, men ledere som er oppriktig GLAD I menneskene en leder, har et presterende arbeidsmiljø. Lite er som en leder bli hysterisk glad over at en medarbeider lykkes.

👉🏻 Den SAMLENDE FAKTOREN er avgjørende om man over tid skal lykkes med å skape en solid kultur, motivasjon og resultater. Et lag er sterkere enn en flokk med individualister.

Kåre har lang erfaring med å utvikle salgsledere.

Leave a Reply