Skip to main content

Nylig lærte jeg et nytt ord, selv om innholdet i ordet ikke var ukjent. Har du hørt om bedragersyndromet?

Bedragersyndrom (Impostor Syndrome på engelsk), ble først beskrevet av to amerikanske psykologer i en forskningsartikkel i 1978.

Nye ledere er særlig utsatt. Blant annet fordi de stadig blir satt i situasjoner som er nye for dem, og fordi andre stiller krav om kunnskap de ikke enda har tilegnet seg.

De det gjelder har en iboende redsel for å bli «avslørt» som inkompetent, tross at de er høyt kompetente og oppnår suksess i jobben sin.

De har gjerne høy tillit fra både leder og medarbeidere, men føler likevel at de har steget for raskt i gradene, at suksessen skyldes en «glipp» og at anseelsen de får er ufortjent.

Ifølge psykologisk.no er det ikke snakk om falsk beskjedenhet eller sviktende selvtillit, men en urovekkende mistillit til egen kompetanse og lite tro på at man virkelig kan det lederen eller kollegaene tror man kan.

Ofte bortforklarer man egen suksess med fraser som «jeg hadde bare flaks» eller «det var egentlig ikke på grunn av meg».

Julie Zhou, tidligere visepresident for produktdesign i Facebook, har skrevet bestselgeren «The Making of a Manager».

Zhou var bare 25 år gammel da hun fikk sin første lederstilling. I løpet av den første tiden som leder gjorde hun en rekke feil og begynte å tvile på egen egnethet som leder.

For å håndtere følelsen av å være en bedrager startet hun å blogge om erfaringene sine som leder i et selskap i sterk vekst.

Zhou beskriver bedragersyndromet som en følelse av å ikke være verdig jobben du er satt til å gjøre og følelsen av å ikke ane hva du egentlig holder på med.

Har du kjent på den?

Hennes tips til deg som kjenner på syndromet:

🚀 Bli kjent med styrkene og svakhetene dine. Jobb konkret for å forbedre svakhetene dine.

🚀 Identifiser hvilke jobbsituasjoner som får frem gode og dårlige sider. Forsøk å skape et miljø der du trives godt og der dine gode sider kommer frem.

🚀 Ta kontroll over de negative følelsene og tankene dine. Skriv ned hva som gjør deg stresset. Husk at tanker og følelser ikke alltid er rasjonelle.

🚀 Del bekymringene dine med noen på arbeidsplassen. Det kan gi deg gode innspill og refleksjoner, samtidig som du tar eierskap til usikkerheten.

🚀 Sett pris på de små seirene. Skriv ned minst tre ting du er fornøyd med i løpet av dagen.

🚀 Vis omsorg for deg selv. Gi deg selv litt slakk, spesielt når det er hektisk og følelsene tar overhånd.

Hva kan du som leder gjøre for dine ansatte?

🚀 Vis at du setter pris på den enkelte ansatte.
🚀 Del åpent om egne feiltrinn før du gir kritikk.
🚀 Gi hyppig tilbakemelding og ros fremskritt.
🚀 Vær tydelig på hvilke forventninger som stilles.
🚀 Ikke krisemaksimer dersom medarbeideren har gjort en feil – vær heller støttende og oppmuntrende.

Hvorfor velger jeg å dele dette?
Fordi jeg tror vi er mange som kjenner på syndromet.
Jeg er en av dem.

Leave a Reply