Hubify-teamet

Litt av gjengen som hjelper deg.

Vi rigger deg for vekst.

Hubify er en vennligsinnet risteboks. Vi er direkte, men rause og empatiske – og har hele tiden et ønske om å spille din bedrift god.

Enten det er gjennom å justere konseptet deres eller forberede dere til å skinne foran investorer – vi har nettverket og kompetansen.

Noen av dem som vil hjelpe deg med konsept og kapital:

Hubify

Jon Arne Ramsland

Hubify

Stian Røisland